top of page
Tzeirei Hashluchim Packing list (9).png

לקמן עוד כמה דברים חשובים לשלוח עם ילדכם לקעמפ
נא הכינו רשימה מפורטת של הבגדים והחפצים שילדכם מביא איתו לקעמפ.מומלץ להדביק את הרשימה לחלק הפנימי של המזוודה/תיק של ילדכם כדי שיוכל לוודא שארז את הכל לפני שיעזוב את הקעמפ.יהיה כיבוס בגדים רק

פעם אחת במהלך הקעמפ לכן וודאו ששלחתם עם ילדכם מספיק בגדים לפחות ל10 ימים

כסף לבזבוזים.בקעמפ יהיה קיוסק עם חטיפים  אי״ה.קנייה ממוצעת ליום היא בד״כ 5€.

נא לא לשלוח עם ילדכם מכשירי אלקטרוניקה וחפצי ערך אחרים.הנהלת הקעמפ אינה לאחריות לשום אבדן או נזק

שייגרם לחפצים.

bottom of page